Hướng dẫn cách phục hồi Point Reset Vip bằng ngọc hoặc Gcoin
(Chỉ hoạt động khi game Openbeta - Alphatest ko có)