Hướng dẫn cày HOA MAI VÀNG đổi lấy NgọcHoa Mai Vàng
nhặt tại map Barack All Sever
Mã auto nhặt là : H M V
Sau khi nhặt hoa mai vàng đủ 255 Hoa Mai Vàng
đem về Hoa Tiên Sub-1 Map Lorencia gần hòm đồ trên
Sau khi giao dịch 255 Hoa Mai Vàng Với NPC này 100% sẽ được 1 Hộp Quà GM


Trong Hộp quà GM vứt ra sẽ 100% ramdom ra các ngọc như sau :
Ngọc Tâm Linh
Ngọc Ước Nguyện
Ngọc Hổn Nguyên
Ngọc Sáng Tạo
Ngọc Sinh Mệnh
Đá Tạo Hóa
Đã Tinh Luyện
Hộp Quà 1000 WcoinC