Giới Thiệu Các Set Đồ


Tóm tắt sơ lượt drop các item bên dưới
Đồ cấp 1 : Box Kundun 1
Đồ cấp 2 : Box Kundun 2
Đồ cấp 3 : Box Kundun 3
Đồ cấp 4 : Box Kundun 4
Đồ cấp 5 : Box Kundun 5
Đồ Cấp 6 : Kundun + Rồng Đỏ
Đồ Cấp 7 : Medusa + Nhện

Ring Pen : Chỉ có trong Boss Guild và Đua Top
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Hộp quà Bạc
Vũ khí Rồng Cấp 2 : Hộp quà Vàng

Chủng tộc Thông tin item
DW Giáp :
Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 1: set Xương
Cấp 2: set Nhân sư
Cấp 3: set Ma Thuật
Cấp 4: set Triệu Hồn
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 5: set Ma Vương
Cấp 6: set Thần Ma (380 Level)
Cấp 7: set Quỷ Vương (400 Level)
Cấp 8: set Ma Thuật Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu,
Gậy Ma Thuật
Cấp 3: Gậy Phục Sinh
Cấp 3: Gậy Lôi Phong
Cấp 4: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Kundun , Gậy Thiên Sứ
Cấp 6: Gậy Thần Ma (380 Level)
Cấp 7: Gậy Quỷ Vương, Mãng Xà, Long Vương, Thiên Điệp
Thiên Địa, Thế Kính (40
0 Level)
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Gậy Hỏa Long
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Gậy Hỏa Long Cấp 2
DK Giáp :
Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 1: set Trâu Xanh
Cấp 2: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 3: set Hoả Long
Cấp 4: set Hắc Long
Cấp 5: set Hắc Điểu, Phượng Hoàng
Cấp 5: set Thần Long
Cấp 6: set Quyền Năng (380 Level)
Cấp 7: set Thần Thoại, Hoàng Long (400 Level)
Cấp 8: set Hỏa Long Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 1:...
Cấp 2:...
Cấp 3: Kiếm Điện
, Kiếm Băng
Cấp 3: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long
Cấp 4: Thiên Ma Kiếm,Ỷ thiên đao
Cấp 5:
Cuồng Phong Đao
Cấp 6: Đao Quyền Năng "380"
Cấp 7: Hỏa Long Kiếm, Bích Ngọc Kiếm, Linh Phong Kiếm, Đao Băng Tinh, Vuốt Quỷ, Long Giáo
Chùy Vua "400"

Vũ khí Rồng Cấp 1 : Thiên Tử Kiếm
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Thiên Tử Kiếm (Cấp 2)
ELF Giáp :
Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 3: set Kim Ngân
Cấp 4: set Giai Nhân
Cấp 5: set Thánh Nữ
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Thái Bình (380 Level)
Cấp 7: set Anh Vũ, Thiên Vũ (400 Level)
Cấp 8: set Kim Ngân Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 3: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 4: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh, Cung Thiên Mệnh
Cấp 5: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ,Mỹ Nhân Cung
Cấp 6: Cung Thái Bình (380 Level)
Cấp 7: Cung Thiên Vũ, Thần Ưng, Bạch Kim, Hỏa Diệm, Huyết Thần, Hắc Thần, Thức Tỉnh, Thánh Thần, Nỏ Ác Quỷ (400 Level)
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Nỏ Hỏa Long
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Nỏ Hỏa Long, Cung Hỏa Long (Cấp 2)
MG Giáp :
Cấp 3: set Phong Vũ
Cấp 4: set Lôi Phong
Cấp 5: set Cuồng Phong
Cấp 5: set Hỏa Thần
Cấp 6: set Hồng Long (380 Level)
Cấp 7: set Bóng Ma, Hủy Diệt (400 Level)
Cấp 8: set Phong Vũ Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Lôi Phong đao
Cấp 3: Ảo Ảnh đao
Cấp 5: Hỏa Tinh Kiếm,Đao Sinh Mệnh
Cấp 6: Đao Hồng Long (380 Level)
Cấp 7: Bá Vương Kiếm, Hỏa Kiếm, Kiếm Băng Tinh, Vuốt Quỷ, Long Giáo, Chùy Vua (400 Level)
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Kiếm Thiên Tử, Thiên Tử Kiếm, Gậy Hỏa Long, Chùy Thiên Tử
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Kiếm Thiên Tử, Thiên Tử Kiếm, Gậy Hỏa Long, Chùy Thiên Tử (Cấp 2)
DL Giáp :
Cấp 2: set Thiết Ma
Cấp 3: set Huyền Thiết
Cấp 4: set Hắc Vương
Cấp 5: set Chí Tôn
Cấp 5: set Hoàng Kim
Cấp 6: set Thái Dương (380 Level)
Cấp 7: set Đế Vương (400 Level)
Cấp 8: set Huyền Thiết Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 2: Quyền trượng Chiến
Cấp 2: Quyền trượng Thép
Cấp 3: Quyền trượng Bóng Tối, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 4: Quyền trượng Tối Cao
Cấp 5: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 6: Quyền trượng Thái Dương (400 Level)
Cấp 7: Lôi Phong Trượng, Trượng Băng Giá, Trượng Quỷ (380 Level)
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Trượng Thiên Tử
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Trượng Thiên Tử (Cấp 2)
SM Giáp :
Cấp 2: set Thuật sĩ
Cấp 3: set Hỏa Thiên
Cấp 4: set Ma Pháp
Cấp 5: set Phục Ma
Cấp 6: set Bão Điện(380 Level)
Cấp 7: set Chiêm Tinh, Nữ Vương(400 Level)
Cấp 8: set Hỏa Thiên Cấp 2(400 Level)
Vũ khí :
Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 3: Gậy Triệu Hồi
Cấp 4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 6: Khuyển Bão điện (380 Level)
Cấp 7: Gậy Chiêm Tinh, Hồng Ngọc, Long Vương, Thiên Điệp, Thiên Địa, Thiên Long, Thế Kính (400 Level)
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Gậy Thiên Nữ
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Gậy Thiên Nữ (Cấp 2)
RF Giáp :
Cấp 3: set Địa Long
Cấp 4: set Bạch Hổ
Cấp 5: set Quyền Lực
Cấp 6: set Bạch Long (380 Level)
Cấp 7: set Huyết Long (400 Level)
Cấp 8: set Huyết Long Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Nắm đấm Địa Long
Cấp 4: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 5: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 6: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Cấp 7: Vuốt Huyết Long, Hỏa Long, Điện, Băng Giá, Bão Táp
(400 Level)

Vũ khí Rồng Cấp 1 : Vuốt Thiên Tử
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Vuốt Thiên Tử (Cấp 2)
Khiên Cấp 5 : Thánh Nữ, Triệu Hồn, Hỏa Long, Gia Huy
Cấp 7 : Vinh Quang, Giác Đấu, Băng Tinh, Bạch Dương,
Thập Tự, Bão Táp, Ngọc Bích, Ác Quỷ, Ác Ma, Ánh Sáng