Cách Viết Tiếng Việt Trong Mu

Các bạn tắt hết Unikey rồi làm theo các bước sau :