Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta ServerChuỗi Sự Kiện Đua Top Open Máy Chủ HoàngLong đợt 3

Thân gửi các game thủ
MuTanDinh.VN
1. ĐUA TOP RESET NGÀY 24/11
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc :
20:30 ngày 20/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 24/11/2020

► Nội Dung:

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:

TOP Phần thưởng Vpoint
1 1 Wing 2.5 luck 1 Option tùy chọn + 9
2 100.000 Vpoint
3 70.000 Vpoint
4-5 50.000 Vpoint********

TOP Nạp trong ngày 24/11
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 luck 1 Option tùy chọn + 9
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin


2. ĐUA TOP NGÀY 26/11
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc :
20:30 ngày 20/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 26/11/2020


► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:


TOP Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 luck 2 Option tùy chọn + 11
2 1 Wing 2.5 luck 1 Option tùy chọn + 11
3 100k gcoin
4 - 5 50k gcoin********

TOP Nạp trong ngày 26/11
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 luck 2 Option tùy chọn + 11
2 1 Wing 2.5 luck 1 Option tùy chọn + 11
3 100.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin
Click vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class3. ĐUA TOP RESET NGÀY 28/11► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20:30 ngày 20/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 28/11/2020
► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


TOP Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck + 3 Option tùy chọn
2 1 Bộ Vũ khí 380 Luck + 2 Option tùy chọn
3 100k Gcon
4 - 5 50k Gcon
********

TOP Nạp trong ngày 28/11
Xem tại BXH Event
Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck + 3 Option tùy chọn
2 1 Bộ Vũ khí 380 Luck + 2 Option tùy chọn
3 100.000 Gcoin
4-5 50.000 Gcoin
4. ĐUA TOP CHỦNG TỘC
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20
:30 ngày 20/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 30/11/2020

► Nội Dung:
- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng chủng tộc ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên .
- Lưu Ý: Đổi giới tính trong ngày kết thúc Top sẽ bị loại
( Được top chủng tộc nào nhận đồ chủng tộc đó )

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:Top Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí Socket 1 Luck + 1 dòng tùy chọn theo chủng tộc

2 1 Bộ Vũ Khí 380 Luck + 3 dòng tùy chọn theo chủng tộc
3 100k GconClick vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class5. ĐUA TOP PHÚ HỘ(Từ ngày 15-11-2020 đến 24h ngày 30-11-2020)
Tính Theo Xếp hạng theo Event - Top Đại Gia
9h sáng ngày 01/12 Mở ép Wing 3
9h sáng ngày 01/12 Mở Drop item Socket 1
Tất cả Drop Socket chưa có lỗ Socket

Sẽ có lịch GỘP sever Hoàng Long sang Thần Long
(MUDRAGON.VN)
Top Giai Thưởng
1 Cánh cấp 3 + Luck + 2 Option +13
1 Key đồ Socket 1 Luck 2 Option + 13 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 4 Option + 13
1 Sói Hoàng Kim
Lưu ý : Game chưa mở lỗ Socket nên item sẽ ko có dòng SK
2 Cánh cấp 3 + Luck + 2 Option + 12
1 Key đồ Socket 1 Luck 2 Option + 12 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 3 Option + 12
1 Sói Tấn Công or Phòng Thủ
3 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option + 11
1 Key đồ Socket 1 Luck 1 Option + 11 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 11
1 Sói Tấn Công
4 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option + 10
1 Key đồ Socket 1 Luck 1 Option + 10 (không có vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 10
1 Sói Phòng Thủ
5 Cánh cấp 3 + Luck + 1 Option + 9
1 Key đồ Socket 1 Luck 1 Option + 9 (không có vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 9
1 Sói Thường- Những ai nạp số tiền lớn hơn 3.000.000 không nằm trong tốp phú hộ sẽ nhận được nhận top 5

- Những người nạp trên
10.000.000 nếu không nằm trong tốp 1 2 thì sẽ dc nhận top 2