Hướng Dẫn đi Công Thành Chiến Mu
Tất cả các việc CTC Mu Tân Định điều dc ADMIN đăng ký dùm Member
Anh em chỉ cần vào chiến và làm theo những hình ảnh dưới đây
2 Lãnh Đạo Trận Chiến hoặc thành viên Guild
Click vào PA ở hình dưới
Khi 2 lãnh đạo or thành viên đã giữ PA dưới thì
Chủ G mở PA ở hình dưới này

Khi nào PA thành Công thì cố giữ thành đến phút cuối là WIN
Lưu ý giữ thành không phải đứng đó nhìn và giữ
Giữ thành là không để Chủ Guild đội bạn chiếm ấn
Phải bem chủ Guild đội bạn về thành không được để chủ Guild đội bạn đứng đó, nói chung là đè chủ Guild đội bạn Bem là auto Win