Giới thiệu nhanh về việc tìm kiếm item ingame

Alphatest :
Tất cả nguyên liệu cần thiết để ép đồ bán tại quán bar lorencia
Tất cả item cần phải đi quăng hộp + đánh boss + tự ép (test all để open khỏi thắt mắc)
Openbeta
Hổ trợ Wing 2 + sét đồ Exl zen còn lại đi cày cuốc thôi nào
Các việc quan trọng như sau :
- Afk nhặt ngọc map : barack + kantucore + stadium
- Săn item exl cấp 1-7 (boss vàng + phá tháp maya + Gaion (max 1 option)
- Săn item cấp 8 (380) trắng thường (đầu cổng Raklion + phá tháp Maya)
- Săn lông vũ + hhht (icarus)
- Săn item cấp 8 (380) exl BOSS KUNDUN
- Săn item Socket 1 (boss medusa nhưng chưa mở DROP)
- Săn item Socket 2 (boss Nhện + Quỷ vương
nhưng chưa mở DROP)
- Săn item Socket 3 (boss Nhện + Quỷ vương nhưng chưa mở DROP)
- Săn nguyên liệu Wing 2.5 (săn boss kundun + quỷ vương + nhện)
- Săn nguyên liệu Wing 3 (đang cập nhập 60 ngày mới mở)
- Săn nguyên liệu Wing 4 (đang cập nhập còn lâu ^^)
- Săn nguyên liệu Wing 8
(đang cập nhập còn lâu ^^)
- Săn nguyên liệu Wing 14 (đang cập nhập còn lâu ^^)
- Cày PcPoint tại các máp : Barack + Kantucore + Raklion + Crywofl
(bãi đầu cổng thôi nhé)
- Săn vé Stan đổi Vpoint or Gcon
- Săn Hoa Mai Vàng ở máp Barack đổi ngọc Custom (Ngọc lv + exl + thần ..)
- Ngọc drop ở map 3rack + k4
- Săn vé Santa (Blood 8 Devil 7 Hoa Mai Vàng + binh đoàn tuyết)
- Ngọc Custom (nhặt Hoa Mai Vàng ở 3Rack)
Sẽ cập nhập cho ae liên tục nhé