Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : HOÀNG LONG

THỜI GIAN BẮT ĐẦU:
20H30 20/10/2020
THƠI GIAN KẾT THÚC:
14H00 22/08/2020
Close SV chuẩn bị tối 20h30 Open


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNGTOP PHẦN THƯỞNG
1 150.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 80.000 Gcoin
4 50.000 Gcoin
5 40. 000 Gcoin
Lưu Ý:

  • Tự Ném Box Kundun Test tỉ lệ
  • Alpha Test không GHRS

THÔNG TIN ALPHA TEST► Thông Tin: Nhân Vật


Thông Tin Chú Thích
20 Reset
2.000.000.000 Zen Khởi tạo nhân vật
65.000 Point Khi lập nhân vật - rs không lên Point
Mục đích test all game 65k
2.000.000 Gcoin Wcon Vpoint Khi tạo ID

► Thông Tin: Máy Xoay Chao ( đây là tỷ lệ test game ko phải tỷ lệ Open )
Cấp Độ Tỷ Lệ Xoay Đồ
10 80% ( có thể sử dụng bùa chao ) / Open 65%
11 70% ( có thể sử dụng bùa chao ) / Open 55%
12 65% ( có thể sử dụng bùa chao ) / Open 45%
13~15 60% ( có thể sử dụng bùa chao ) / Open 30% - 20%

► Thông Tin: Shop Đồ Ingame

Nguyên Liệu MAP
Lông Vũ + HHHT Shop Bar LORENCIA
Ngọc Ước Nguyện Shop Bar LORENCIA
Ngọc Hỗn Nguyên Shop Bar LORENCIA
Ngọc Tâm Linh Shop Bar LORENCIA
Box 1~5 Shop Bar LORENCIA
Sách Tuyệt Chiêu Shop Bar LORENCIA ( người hầu )
Săn Boss kiếm đồ tại 4 cổng Máp Lorencia► Lưu Ý : Tất cả nhân vật và tài khoản trong phiên bản Alpha Test đều bị xóa bỏ