Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta Server
Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Máy Chủ Hoàng Long

Thân gửi các game thủ
MuTanDinh.VN

Đúng
20 giờ 30 phút ngày 22/10/2020 Máy Chủ HOÀNG LONG sẽ chính thức OPEN BETA bắt đầu 1 cuộc đua mới trải nghiệm mới .

Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Open Beta mời các bạn cùng trải nghiệm:
1. ĐUA TOP MASTER NGÀY ĐẦU

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc :
20:30 ngày 22/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 22/10/2020

► Nội Dung:

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng Mastẻ ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: Bằng LV Master thì ai là người RS cuối cùng nhanh nhất sẽ đoạt giải► Phần Thưởng:

TOP Phần thưởng Vpoint
1 150.000 Vpoint
2 100.000 Vpoint
3 70.000 Vpoint
4-5 50.000 Vpoint


1. ĐUA TOP Reset OPEN BETA 3 NGÀY

► Thời gian:
- Bắt đầu lúc :
20:30 ngày 22/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 24/10/2020

► Nội Dung:

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:

TOP Phần thưởng Vpoint
1 150.000 Vpoint
2 100.000 Vpoint
3 70.000 Vpoint
4-5 50.000 Vpoint

2. ĐUA TOP 5 Ngày► Thời gian:
- Bắt đầu lúc :
20:30 ngày 22/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 26/10/2020


► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:


TOP Phần thưởng
1 1 Wing 2 Luck + 1 dòng tùy chọn + 11
2 1 Wing 2 Luck + 11
3 100k gcoin
4 - 5 50k gcoin
Click vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class3. ĐUA TOP 7 Ngày
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20:30 ngày 22/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 28/10/2020
► Nội Dung:


- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng ALL ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


TOP Phần thưởng
1 1 Wing 2.5 Luck + 1 Option tùy chọn
2 1 Vũ khí 380 Luck + 1 Option tùy chọn
3 100k Gcon
4 - 5 50k Gcon4. ĐUA TOP CHỦNG TỘC► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 20
:30 ngày 22/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 30/10/2020

► Nội Dung:
- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng chủng tộc ( ạnh em tự tìm hiểu để đạt vị trí cao nhất )
- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên .
- Lưu Ý: Đổi giới tính trong ngày kết thúc Top sẽ bị loại
( Được top chủng tộc nào nhận đồ chủng tộc đó )

-Lưu ý: tính tốp ai rs lần cuối nhanh nhất chứ không tính ai train lever 400 nhanh nhất nhé.nên anh em đừng thắc mắc sao khi tối thấy họ xếp sau mình mà sáng dậy thấy họ lên trên mình vì đơn thuần 1 điều họ rs lần cuối trước bạn và giờ họ train lever = bạn thì họ sẽ hơn tốp.nên anh em max rs cứ ngủ 1 giấc mai dậy train lever max cũng dc nhé miễn sao max lever trong ngày


► Phần Thưởng:Top Phần Thưởng
1 1 Bộ Vũ Khí 380 Luck + 2 dòng tùy chọn theo chủng tộc

2 1 Bộ vũ khi cấp 5 Luck + 2 dòng tùy chọn theo chủng tộc

3 100k GconClick vào dòng này để xem item từng cấp độ của all class5. ĐUA TOP PHÚ HỘ


(Từ ngày 22-10-2020 đến 24h ngày 28-10-2020)
Tính Theo Xếp hạng theo Event - Top Đại Gia
Top Giai Thưởng
1 Cánh cấp 2.5 + Luck + 2 Option +13
1 Key đồ 380 Luck 2 Option + 13 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 13
1 Sói Hoàng Kim
2 Cánh cấp 2.5 + Luck + 2 Option + 12
1 Key đồ 380 Luck 2 Option + 11 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 12
1 Sói Tấn Công or Phòng Thủ
3 Cánh cấp 2.5 + Luck + 1 Option + 11
1 Key đồ 380 Luck 1 Option + 10 (có cả vũ khí)
1 Bộ ring pen 2 Option + 11
1 Sói Tấn Công
4 Cánh cấp 2.5 + Luck + 1 Option + 10
1 Key đồ 380 Luck 1 Option + 9 (không có vũ khí)
1 Bộ ring pen 1 Option + 10
1 Sói Phòng Thủ
5 Cánh cấp 2.5 + Luck + 1 Option + 9
1 Key đồ 380 Luck 1 Option + 9 (không có vũ khí)
1 Bộ ring pen 1 Option + 9
1 Sói Thường


- Những ai nạp số tiền lớn hơn 3.000.000 không nằm trong tốp phú hộ sẽ nhận được nhận top 5

- Những người nạp trên
10.000.000 nếu không nằm trong tốp 1 2 thì sẽ dc nhận top 2