đã chuẩn bị chính thức close test để chuẩn bị bước vào giai đoạn Open Beta. Sau đây BQT công bố thông tin Open chính thức để các Mutizen có thể hiểu hơn và nắm rõ thông tin cho giai đoạn này.
Thông tin máy chủ
  • EXP Sub PK: 500x
  • EXP Sub Non-PK: 300x
  • Drop: 20%
  • Exl Item Drop : Max 4 option Exl - cộng hưởng max 2 option
  • (sau 30 ngày mở CH max 4 option)
  • Phiên Bản : Season 6.9
  • Open Beta : 20h30 ngày 22-10-2020

STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ Mở khi open
2 Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc Mở Khi Open
3 Điều Kiện Lập Guild 400 Level
4 Tạo nhân vật mới 20 Reset - 15000 Point - 400 Level - 100.000.000 Zen
5 Ngày Open Được Reset 20 Resets - ngày sau GHRS sẽ là 10 lần mỗi ngày theo top 1
6 Max Option Game 4 Option (nếu phát hiện quá Fix ngay)
7 Drop zen 5%