Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Game
Thời gian sau khi máu chủ Open
Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
Ngày đầu Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc
Dễ ép vì Open tặng Wing 2
all
45 ngày Boss Quỷ Vương all
Sau 45 ngày Boss Medusa all
Sau 7 ngày Boss Kundun all
Sau 10 ngày Sky Event all
Sau 45 ngày Ralkion Event (Nhện) all
Sau 7 ngày Mở Drop NL2.5 + Ép Cánh 2.5 1
Sau 30 ngày Mở Drop NL3 + Ép Cánh Cấp 3
Các Wing cấp cao khác sẽ được thông báo sau nhé
1
Sau 20 ngày Công Thành Chiến 20
Sau 30 ngày Cộng Hưởng 4 Option
(trước đó 2op)
1


Thông Tin Cần Biết
Tính Năng / Item
Cách Nhận Sub
Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc Train tại Icarus all
Train Master Train Tại Stadium Barracks và Kantru .. tất cả Tất cả
Tạo Guild Cần Reset 6 lần và lv 400
Rửa Tội Trong Game Lệnh /pkclear
NPC Chaos Golbin Noria 1
Tạo Nhân Vật MG = 220
DL = 250
Sum = 300
RF = 350
Kiếm Ngọc Train tại BC và DV
Barracks + Kantucore + Event
all
Giới Hạn Reset 10 lần / ngày