Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 1: set Xương
Cấp 2: set Nhân sư
Cấp 3: set Ma Thuật
Cấp 4: set Triệu Hồn
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 5: set Ma Vương
Cấp 6: set Thần Ma (380 Level)
Socket 1: set Quỷ Vương
Socket 2: set Thái Âm
Socket 3: Set Ma Thuật (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 1: set Trâu Xanh
Cấp 2: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 3: set Hoả Long
Cấp 4: set Hắc Long
Cấp 5: set Hắc Điểu, Phượng Hoàng
Cấp 5: set Thần Long
Cấp 6: set Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: set Hoàng Long, set Thần Thoại
Socket 2: set Bão Táp
Socket 3: Set Hỏa Long (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 3: set Kim Ngân
Cấp 4: set Giai Nhân
Cấp 5: set Thánh Nữ
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Thái Bình (380 Level)
Socket 1: set Anh Vũ, set Thiên Vũ
Socket 2: set Linh Tinh
Socket 3: Set Kim Ngân (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 3: set Phong Vũ
Cấp 4: set Lôi Phong
Cấp 5: set Cuồng Phong
Cấp 5: set Hỏa Thần
Cấp 6: set Hồng Long (380 Level)
Socket 1: set Hủy Diệt, set Bóng Ma
Socket 2: set Bóng đêm
Socket 3 : Phong Vũ Cấp 2
Chúa Tể Cấp 2: set Thiết Ma
Cấp 3: set Huyền Thiết
Cấp 4: set Hắc Vương
Cấp 5: set Chí Tôn
Cấp 5: set Hoàng Kim
Cấp 6: set Thái Dương (380 Level)
Socket 1: set Đế Vương
Socket 2: set Ánh Sáng
Socket 3 : Huyền thiết Cấp 2
Thuật Sĩ Cấp 2: set Thuật sĩ
Cấp 3: set Hỏa Thiên
Cấp 4: set Ma Pháp
Cấp 5: set Phục Ma
Cấp 6: set Bão Điện(380 Level)
Socket 1: set Nữ Vương, set Chiêm Tinh
Socket 2: set Huyết Ma
Socket 3 : Ma Pháp Cấp 2
Quyền Binh Cấp 3: set Địa Long
Cấp 4: set Bạch Hổ
Cấp 5: set Quyền Lực
Cấp 6: set Bạch Long (380 Level)
Socket 1: set Huyết Long
Socket 2 : Ánh Sáng

Socket 3 : Bạch Hổ Cấp 2

Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 3: Gậy Lôi Phong
Cấp 4: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Kundun , Gậy Thiên Sứ, Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Thần Ma (380 Level)
Socket 1: Gậy Quỷ Vương , khiên bạch dương
Socket 2: Gậy Ngũ Sắc, Gậy Thái Âm, Gậy Mãng Xà, khiên thái âm
Socket 3: Gậy Hỏa Long (cấp 2)
Chiến Binh Cấp 1:...
Cấp 2:...
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 3: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 4: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm,Ỷ thiên đao
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Đao Quyền Năng (380 Level)
Socket 1: Ngọc Bích Kiếm, Hỏa Long Kiếm, khiên vinh quang
Socket 2: Ma đao, Đao Hàn Băng, Vuốt Quỷ,chùy vua,kiếm bão táp, khiên bão táp
Socket 3: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh, Cung Thiên Mệnh
Cấp 5: Nỏ Hỏa Long
Cấp 5: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ,Mỹ Nhân Cung
Cấp 6: Cung Thái Bình (380 Level)
Socket 1: Cung Thần Ưng , khiên băng tinh
Socket 2: Cung Bạch Kim, Nỏ Quỷ, khiên lộ dương
Socket 3: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)
Đấu Sĩ Cấp 3: Lôi Phong đao
Cấp 4: Ảo Ảnh đao
Cấp 5: Hỏa Tinh Kiếm,Đao Sinh Mệnh
Cấp 6: Đao Hồng Long (380 Level)
Socket 1: Bá Vương Kiếm , khiên giác đấu
Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm, Tuyệt thế hảo kiếm, khiên hắc ma
Chúa Tể Cấp 1: Quyền trượng Chiến
Cấp 2: Quyền trượng Thép
Cấp 3: Quyền trượng Bóng Tối, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 4: Quyền trượng Tối Cao
Cấp 5: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
Cấp 6: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
Socket 1: Trượng Lôi Phong , khiên thập tự
Socket 2: Trượng Sấm Sét,Quyền Trượng Băng Giá, khiên ánh sáng
Socket 3: Trượng Thiên Tử (cấp 2)
Thuật Sĩ Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 2: Gậy Triệu Hồi
Cấp 3: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 4: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 5: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
Cấp 6: Khuyển Bão điện (380 Level)
Socket 1: Gậy Chiêm Tinh, khiên băng tinh
Socket 2: Gậy Huyết Quỷ,Gậy Hồng Ngọc, khiên lộ dương
Socket 3: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)
Quyền Binh Cấp 3: Nắm đấm Địa Long
Cấp 4: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 5: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 6: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Socket 1: Vuốt Huyết Long
Socket 2: Vuốt thiên thần, chiến thần, ngọa long, mãnh long
Socket3 : Vuốt Thiên Tử