Hệ thống Auto trong game Mu Online


Cấu hình đánh quái

- Click vào biểu tượng Thiết Lập ở góc trái:- Thiết lập phạm vi đánh quái xung quanh nhân vật- Thiết lập kỹ năng đánh quái
- Thiết lập kỹ năng hỗ trợ
- Ngoài ra còn cho bạn lựa chọn đánh quái theo hình thức nào
- Lưu thiết lập lại
Cấu hình nhặt đồ

- Chọn chức năng nhặt đồ bên cạnh đánh quái, chọn phạm vi nhặt xung quanh nhân vật:- Nếu muốn tự nhặt món đồ nào thì gõ vào ô trống rồi bấm thêm:- Lưu thiết lập lại:

Lưu ý: Một số Mu sẽ không hiểu tiếng việt có dấu. Do đó để nhặt vật phẩm nào ta chỉ cần ghi các ký tự có trong vật phẩm đó.
Ví dụ:


 • Ví dụ:

  Để auto nhặt Lông Vũ thì ta viết như sau: L ng V (tức là ta đã bỏ chữ ô và chữ ũ vì có chứa dấu tiếng việt)
  Auto nhặt Huy hiệu hoàng tộc ta viết như sau: Ho ng t c
  Dưới đây là 1 số vật phẩm được viết sẵn bạn chỉ việc copy dán vào ô cài đặt:
  Huy chương: Huy c
  Huy chương bạc: Huy c B
  Huy chương vàng: Huy c V
  Nanh sói : N s
  Mãnh vở áo giáp : M nh v o gi p

 • Bao ho nu than : B o h n th n
  Lông vũ : L v hoặc L ng v
  Huy hiệu Hoàng Tộc : Huy hi u Ho ng T c
  Hộp Socola Hồng : H p Socola H ng
  Hộp socola Đỏ : H p socola
  Hộp Socola Xanh : H p Socola Xanh
  Hộp quà màu đỏ : H p qu
  Hộp quà màu xanh lá : H p qu
  Ngôi sao may mắn : S o t S B
  Thiệp mời Stan : Thi p m i
  Thiên Tử Kiếm : Thi T Ki
  Nắm đấm Quyền Lực : N Quy L
  Quyền Trượng Thiên Tử : Quy Tr Th T
  Nỏ Hỏa Long : N H a Long
  Gậy Hỏa Long : G y H a Long
  Gậy Thiên Nữ : G y Thi n N
  Lông vũ: Lông vũ, L V, blue
  Hộp của Vua: --> H p c a Vua
  Hộp Dây Đỏ: --> H p D y Đ o (hoặc là: H p D y o)
  Ngọc Ước Nguyện: --> Ng c c Nguy n
  Ngọc Hỗn Nguyên: --> Ng c H n Nguy n
  Ngọc Tâm Linh: --> Ng c T m Linh
  Ngọc Sáng Tạo:--> Ng c S ng T o
  Ngọc Sinh Mệnh: --> Ng c Sinh M nh
  Sừng Quỷ Vương:--> S ng Qu V ng
  Linh Hồn Dơi Lửa:--> Linh H n D L a
  (Muốn nhặt Thánh chỉ +8 và Nanh máu +8 thì chỉ cần ghi: +8 thì hệ thống sẽ tự động nhặt cả 2 cho bạn)
  + Chìa khóa Quỷ= Ch a kh a Qu
  + Con mắt Quỷ = Con m t Qu
  (Muốn nhặt cặp item theo cấp độ thì chỉ cần gõ: Quá»· +1, Quá»· +2, ... thì hệ thống sẽ tự động nhặt cả 2 cho bạn)
  + Pháo hoa ngôi sao = sao
  + Thiệp mời của Santa = Santa

 • Lời chú giải = L i ch gi i
 • Hoa Mai Vàng = H M V