ĐUA TOP MASTER trong ngày
Tóp Tất Cả► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 03/05/2029
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 03/05/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : dựa theo bảng xếp hạng master - max 600 điểm
không max cung dc top chỉ cần đứng top là dc► Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 1 vũ khí SS12 Full Option + 11 theo chủng tộc
2 1 Vũ khí Socket Full Option + 11 theo chủng tộc
3 1 Vũ khí 380 Full Option + 11 theo chủng tộc

ĐUA TOP 3 Ngày
Tóp Tất Cả► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 05/05/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 Wing 4 Luck Full Option
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. ...................................


ĐUA TOP 5 Ngày
Tóp Tất Cả
► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 07/05/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng
TOP TẤT CẢ .Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

TOP
Phần thưởng
1 1 Wing 8 Luck Full Option + 0
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. .................................ĐUA TOP 7 NGÀY
Top Tất Cả
► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 09/05/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:TOP
Phần thưởng
1 1 Siêu Wing Luck Full Option + 0
2 100.000 Gcent
3 70.000 Gcent
4 - 5 50.000 Gcent
.................................................. ..........................................ĐUA TOP CHỦNG TỘC
TOP ITEM

Đổi giới tính vào ngày 11/05/2020 sẽ bi loại , ngày 10/05/2020 trở đi thì OK


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 11/05/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
- Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại, đổi giới tính trước ngày đua top là OK
- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét SS15 Full Option tùy chọn + 0

2 Sét SS12 Full Option Theo chủng tộc + 0
3 200.000 Gcon